Betere positie consument in de bouw

De Rijksoverheid wil vanaf 2018 de positie van opdrachtgevers in de bouw versterken. Zo worden aannemers aansprakelijk voor alle gebreken na oplevering van een gebouw. Ook moeten erkende bedrijven de kwaliteit van gebouwen gaan controleren.   

Sterkere positie opdrachtgevers

De overheid wil de positie van opdrachtgevers vanaf 2018 op een aantal punten versterken:

Aansprakelijkheid aannemers

Bouwers worden aansprakelijk voor alle gebreken die aan hen zijn te wijten. Nu zijn aannemers en bouwbedrijven alleen aansprakelijk voor de verborgen gebreken van een woning of bedrijfsgebouw.

Informatie over verzekeringen

Aannemers moeten opdrachtgevers informeren of en hoe zij zijn verzekerd. Bijvoorbeeld bij een faillissement of tegen gebreken bij de bouw. Een aannemer is niet verplicht verzekerd. De opdrachtgever kan kiezen of hij een goed verzekerde aannemer in de arm neemt of niet.

Brief opschortingsrecht

Een opdrachtgever kan de laatste 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) achterhouden bij de notaris. Nu moet de opdrachtgever nog zelf actie ondernemen om te voorkomen dat de aannemer het bedrag automatisch ontvangt. Straks moet de aannemer de opdrachtgever in een brief melden dat de termijn van het opschortingsrecht afloopt. De opdrachtgever moet dan aan de notaris laten weten of er nog gebreken zijn. Zijn die er? Dan betaalt de notaris nog niet uit. Is de opdrachtgever akkoord? Dan krijgt de aannemer ook de laatste 5% van het bouwbedrag.

Controle kwaliteit bouw

De overheid wil dat bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van bijvoorbeeld woningen, kantoren en bruggen. Erkende bedrijven controleren daarom vanaf 2018 de kwaliteit van gebouwen. Tot nog toe was dat een taak van de gemeente.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het afgeven van een bouwvergunning en beoordeelt:

  • of  een erkend bedrijf de bouwkwaliteit controleert;
  • de welstandseisen: voor bijvoorbeeld de vorm en kleur van een ontwerp;
  • het bestemmingsplan: past het gebouw in de bestemming van een gebied?
  • de veiligheid: zijn er risico’s voor omwonenden?

Geen toetsing Bouwbesluit

Bij klussen zoals een dakkapel of uitbouw vervalt vanaf 2017 de toets aan het Bouwbesluit helemaal. Toch kan een vergunning van de gemeente nodig zijn. Bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan of welstandseisen. Lees meer over wanneer een vergunning nodig is voor bouwen of verbouwen.

Deze regels staan in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wet.

Lees meer over de adviezen en onderzoeken voor de Wkb op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

Documenten