Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen?

De regels voor brandveiligheid van gebouwen staan in het Bouwbesluit 2012. Een gebouw moet altijd voldoen aan de voorschriften die staan in het Bouwbesluit 2012.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Gaat het om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of hotel)? Dan moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft, kunt u nagaan op Omgevingsloket online. Daar vraagt u de omgevingsvergunning aan, maar u kunt dat ook bij uw gemeente doen. 

Gebruiksmelding doen

De gebruiksmelding is verplicht als er meer dan 50 mensen in een gebouw kunnen verblijven. Bijvoorbeeld kantoren, restaurants of sportscholen. De gebruiksmelding doet u via Omgevingsloket online of bij uw gemeente. Dit kan tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten.

Brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens

Vanaf 1 januari 2018 treedt een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen in werking. Het doel is de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen. In de regeling staan regels voor burgers en bedrijfsleven. Zo bieden ze duidelijkheid over het beheersen van risico’s als er op die terreinen veel mensen bij elkaar zijn in 1 ruimte. In dat geval geldt een meldingsplicht.