Zijn er voorschriften voor duurzaam bouwen?

De bouwtechnische voorschriften voor duurzaam bouwen staan in de bouwregels. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waarin de ‘Bepalingsmethode milieuprestaties gebouwen en GWW-werken’ is aangewezen. Met deze methode kunt u de milieueffecten van het bouwen van een woning of kantoor berekenen. U moet de berekening indienen samen met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen.

Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen

Naast wettelijke (publiekrechtelijke) eisen voor duurzaam bouwen voeren veel gemeenten ook zelf beleid voor duurzaam bouwen. Zo stimuleren gemeenten ontwikkelaars en bouwers om woningen duurzaam te bouwen. Ook kunnen partijen in een project langs privaatrechtelijke weg afspraken maken over de realisatie van doelstellingen voor duurzaam bouwen.

Bepalingsmethode Milieuprestaties gebouwen en GWW-werken

Belangrijk is dat er objectieve, betrouwbare informatie wordt gegeven over de kwaliteit van de woning. Met de 'Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken' kunt u de milieueffecten van een woning, kantoor of ander bouwwerk berekenen. Deze rekenmethodiek vormt samen met de nationale milieudatabase de basis voor de milieueffectberekening van materiaalgebruik.

Voor die berekening worden in de praktijk diverse rekeninstrumenten toegepast. Bijvoorbeeld:

  • GPR Gebouw;
  • GreenCalc;
  • DuBoCalc;
  • BREEAM.NL.

Deze instrumenten werken met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Ze geven betrouwbare informatie over de duurzaamheid van een gebouw of bouwwerk.