Gevolgen van Brexit voor de financiën van de Europese Unie

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) heeft gevolgen voor de begroting van de Europese Unie. Het VK draagt nu veel bij aan de Europese financiën. Door de Brexit komt dus minder geld beschikbaar voor de EU.

Brexit-gat in begroting

Nederland vindt dat een kleinere EU ook een kleinere begroting moet betekenen. En dat de EU moet bezuinigen op de uitgaven. Andere EU-landen denken daar anders over. Zij vinden dat de overige 27 EU-landen het Brexit-gat moeten opvullen.

De Europese Commissie stelde voor om de gevolgen van Brexit voor de Europese meerjarenbegroting:

  • voor de helft op te vangen door bezuinigingen;
  • voor de helft te verdelen over de 27 EU-landen.

De onderhandelingen hierover zijn nog bezig.