Gevolgen van Brexit voor de overheidsfinanciën van Nederland

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) heeft gevolgen voor de financiën van Nederland. Zo moet Nederland bijvoorbeeld meer bijdragen aan de EU.

Read this information in English

Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van:

  • de Brexit-onderhandelingen tussen het VK en de EU;
  • de overgangsperiode (tot 31 december 2020);
  • een mogelijk nieuw handelsakkoord tussen Nederland en het VK.

De gevolgen van Brexit voor de overheidsfinanciën van Nederland kunnen op 3 manieren merkbaar zijn:

  1. Als Brexit leidt tot minder handel met het VK, komen er minder belastingen binnen. Dat heeft effect op de Nederlandse economie.
  2. Nederland moet mogelijk meer bijdragen aan de Europese meerjarenbegroting. Dat komt omdat de financiële bijdrage van het VK door Brexit wegvalt.
  3. De kosten van uitvoeringsorganisaties, zoals de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), stijgen. Zij hebben meer personeel nodig, omdat door de Brexit meer controles nodig zijn aan de douane.