Gaat mijn reis na de Brexit langer duren door aangepaste grenscontroles?

Ja, wel als u (terug)reist vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar Nederland. Dan krijgt u te maken met uitgebreidere Nederlandse grenscontroles (douanecontroles). 

Read this text in English.

Reizen van het VK naar Nederland

Reist u vanuit het VK (terug) naar Nederland, dan krijgt u te maken met andere Nederlandse grenscontroles voor personen en bagage. Er gelden sinds 1 januari 2021 namelijk nieuwe regels voor het meenemen van goederen vanuit het VK. Dat komt omdat het VK geen lid meer is van de Europese Unie (EU).

Britse burgers die naar Nederland reizen

Britse burgers die naar Nederland reizen worden vanaf 1 januari 2021 door de Koninklijke Marechaussee gecontroleerd als ‘derdelander’. Derdelanders zijn personen uit landen die geen lid zijn van de EU of het Schengengebied. De grenscontroles voor reizigers uit die landen zijn uitgebreider en kunnen langer duren. Dat geldt voor de paspoortcontrole en voor de douanecontrole van bagage.

Reizen van Nederland naar het VK

Als u naar het VK reist, krijgt u te maken met Britse grenscontroles voor personen en bagage. Dit was vóór de Brexit ook al zo, omdat het VK geen onderdeel is van het Schengengebied. (Het Schengenbied maakt vrij verkeer van personen en goederen mogelijk door afspraken tussen de landen). U leest meer over deze regels op de website van de Britse overheid (Engels).