Heb ik na de Brexit een werkvergunning nodig om als Brit in Nederland te mogen werken?

U heeft tot en met 31 december 2020 geen werkvergunning nodig om als Brit in Nederland te mogen werken. Heel 2020 (overgangsperiode) gelden alle EU-regels nog voor het Verenigd Koninkrijk (VK). De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van wanneer u in Nederland bent gaan wonen.

Read this text in English

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. U mag na 31 december 2020 in Nederland blijven werken zonder werkvergunning als u een verblijfsvergunning heeft. De IND nodigt alle in Nederland geregistreerde VK-burgers uit om een verblijfsvergunning aan te vragen. Dit doet de IND verspreid, tot kort na 31 december 2020. Een verblijfsvergunning aanvragen kan tot 1 juli 2021.

Afspraken voor personen die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen werken. Werkt u korter dan 90 dagen in Nederland? Uw werkgever vraagt dan een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u aan bij UWV. Werkt u langer dan 90 dagen in Nederland? Uw werkgever vraagt dan een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) voor u aan bij de IND.

Situaties waarin u na 2020 toch geen werkvergunning nodig hebt

Na 2020 (na de overgangsperiode) zijn de EU-regels niet meer geldig voor Britten. De regels voor burgers buiten de EU gelden dan voor Britse burgers. In sommige gevallen heeft u als Brit toch geen tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) nodig. Bekijk de situaties waarin een werkgever geen werkvergunning voor u nodig heeft op de website van UWV . Bij verblijf in Nederland van langer dan 90 dagen is wel een verblijfsvergunning nodig.