Heb ik na de Brexit een werkvergunning nodig om als Britse burger in Nederland te mogen werken?

Woonde en werkte u voor 1 januari 2021 in Nederland en stond u op 31 december 2020 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan mag u in Nederland blijven wonen en werken. U moet dan wel een verblijfsvergunning hebben. Komt u in 2021 naar Nederland, dan gelden er nieuwe regels. 

Read this text in English. 

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP

U kunt in Nederland blijven wonen en werken. U moet wel een verblijfsvergunning hebben. Dit geldt ook voor uw gezinsleden als zij uit het Verenigd Koninkrijk (VK) komen. 

Werkt u in Nederland als gedetacheerde of grensarbeider? Dan gelden andere regels.

Heeft u nog geen Brexit-verblijfsvergunning?

Vanaf 1 oktober 2021 is werken en wonen in Nederland zonder verblijfsdocument niet langer legaal. U kunt bijvoorbeeld uw uitkering verliezen. Of uw ziektekostenverzekering.  Tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 geldt nog wel een flexibel beleid. Meer informatie voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument vindt u op de website van de IND.

U woont vanaf 2021 in Nederland

Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen werken. U moet een verblijfsvergunning en/of werkvergunning hebben om in Nederland te mogen wonen en/of werken.

De Europese Unie ( EU) en het VK hebben beperkte afspraken gemaakt over toegang bij kortdurende zakenreizen en tijdelijke detacheringen van hoogopgeleide medewerkers vanaf 1 januari 2021.

Situaties waarin u na 31 december 2020 toch geen werkvergunning nodig heeft

In sommige gevallen heeft u als Britse burger toch geen tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) nodig. Bekijk de situaties waarin een werkgever geen tewerkstellingsvergunning voor u nodig heeft op de website van UWV. Bij verblijf in Nederland van langer dan 90 dagen is wel een verblijfsvergunning nodig.