Ik ben Brits student in Nederland maar woon door corona (Covid-19) tijdelijk niet in Nederland. Welke gevolgen heeft Brexit voor mij?

Je verliest mogelijk je studiefinanciering en betaalt vanaf 2021-2022 meer collegegeld. Dit hangt ervan af of je voor 1 januari 2021 weer in Nederland bent komen wonen en of je langer dan 6 maanden weg bent geweest. 

Deze gevolgen zijn niet afhankelijk van de afspraken die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt.

Read this information in English.

Ben je een Brits student en woon je in het buitenland? Dit kan gevolgen hebben voor je studiefinanciering en collegegeld. Alleen als je onder het terugtrekkingsakkoord valt, heb je nog recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering als je aan de andere voorwaarden voldoet. Kijk in de tabel welke situatie op jou van toepassing is en wat de gevolgen zijn.

Gevolgen Brexit voor Britse studenten die online onderwijs volgen vanuit het buitenland
Wanneer (terug) naar Nederland Hoe lang uit Nederland weggeweest Studiefinanciering en collegegeld Nodig voor verblijf in Nederland
Vóór 1 januari 2021 terug naar Nederland Niet van toepassing Je valt onder het terugtrekkingsakkoord. Je hebt recht op studiefinanciering en je betaalt het wettelijk collegegeld voor de duur van je studie. Verblijfsdocument aanvragen tot 1 oktober 2021.
Na 31 december 2020 terug naar Nederland Korter dan 6 maanden Je valt onder het terugtrekkingsakkoord. Je hebt recht op studiefinanciering en je betaalt het wettelijk collegegeld voor de duur van je studie. Verblijfsdocument aanvragen tot 1 oktober 2021.
Na 31 december 2020 terug naar Nederland Langer dan 6 maanden. Je woont korter dan 5 jaar in Nederland Je valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Je krijgt geen studiefinanciering meer vanaf januari 2021 en je betaalt het hogere instellingstarief vanaf 2021-2022 Verblijfsvergunning Studie aanvragen
Na 31 december 2020 terug naar Nederland Langer dan 6 maanden. Je woont al langer dan 5 jaar in Nederland Afhankelijk van de situatie Contact opnemen met de IND. Het hangt af van de situatie wat je moet doen.
Na 31 december 2020 voor het eerst naar Nederland verhuizen Niet eerder in Nederland gewoond Je valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Je krijgt geen studiefinanciering meer vanaf januari 2021 en je betaalt het hogere instellingstarief vanaf 2021-2022. Verblijfsvergunning Studie aanvragen.

Verblijfsdocument aanvragen vanuit het buitenland

Val je onder het terugtrekkingsakkoord, dan kan je tot en met 30 juni 2021 een verblijfsdocument aanvragen. Dit kan ook vanuit het buitenland. Je moet wel in Nederland zijn om je vingerafdrukken en pasfoto te laten nemen bij de IND. En ook om je verblijfsdocument te ontvangen. 

Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning Studie is de procedure anders.