Houd ik na de Brexit toegang tot de Britse gezondheidszorg?

Tot de Brexit hebben Nederlanders die in het VK wonen, recht op zorg in het VK. En ook in de rest van de EU, ten laste van Nederland. Dit is op grond van EU-regels. Na de Brexit maakt het uit of er een akkoord is gesloten of niet (deal of no deal).

Read this information in English.

Als er een akkoord wordt gesloten (deal)

Als het VK de EU verlaat met een akkoord, is er sprake van een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens die overgangsperiode verandert er niets.

Als er geen akkoord wordt gesloten (no deal)

Als er geen akkoord is (een no deal Brexit) is toegang tot de Britse gezondheidszorg afhankelijk van de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.

Als u een Nederlandse zorgverzekering heeft, dan heeft u werelddekking. Kosten in het VK zijn dan gedekt tot Nederlands (marktconform) tarief.

Nederlanders die in het VK wonen en werken, vallen onder de National Health Service (NHS). De NHS kent geen dekking buiten het VK.

In enkele gevallen heeft u toch recht op zorg in het VK en de EU ten laste van Nederland. Dit geldt voornamelijk voor gepensioneerden die een Nederlands pensioen ontvangen en wonen in het VK. 

Lopende behandelingen bij een no-deal Brexit

Bent u in Nederland onder behandeling op het moment dat het VK de EU verlaat? Dan kunt u uw declaraties in Nederland blijven indienen. Met de wetswijziging in de Verzamelwet Brexit wordt geregeld dat de rekening van lopende medische behandelingen buiten het VK op de datum dat het VK de EU verlaat nog bij het CAK kan worden ingediend, totdat de behandeling is beëindigd.