Houd ik als Brit in Nederland na de Brexit toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. U houdt dan toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt. 

Read this information in English

Na de overgangsperiode

U woont voor het einde van de overgangsperiode in Nederland 

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er voor u ook na de overgangsperiode niets verandert. U blijft dus als Brit in Nederland toegang houden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is onder dezelfde voorwaarden als nu. 

Afspraken voor personen die na de overgangsperiode naar NL komen

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend onder welke voorwaarden u toegang heeft tot de Nederlandse gezondheidszorg. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. 

Als er geen afspraken worden gemaakt moet u zelf een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Dat moet u binnen 4 maanden na uw aankomst in Nederland doen. 

Gevallen waarin u altijd verzekerd bent voor zorg

In sommige gevallen bent u altijd verzekerd voor zorg in Nederland. Bijvoorbeeld als u in Nederland woont en een Brits pensioen ontvangt. U valt dan onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet dan zelf een zorgverzekering afsluiten.