Houd ik als Brit in Nederland na de Brexit toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg?

Bent u als Britse burger vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen of werken? En had u toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg? Dan heeft u ook na 2020 toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg. Komt u in 2021 in Nederland wonen of werken? Dan gelden er voor u nieuwe regels.

Read this information in English 

U woont of werkt in Nederland sinds 2020 of eerder

Er verandert niets voor u. U blijft als Britse burger in Nederland toegang houden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is onder dezelfde voorwaarden als nu.

U woont of werkt vanaf 2021 in Nederland

Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen wonen. U vraagt verblijf aan op de website van de IND. Als u in Nederland gaat wonen, dan moet u een zorgverzekering afsluiten.  UWV kan u informatie geven over het recht om te werken in Nederland en de procedure van een tewerkstellingsvergunning.

Pas na beoordeling van rechtmatig verblijf en/of rechtmatig werken in Nederland, kan worden beoordeeld of u in Nederland sociaal verzekerd bent. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, heeft u ook recht op zorg op basis van de Zorgverzekeringswet.