Ik ben Brit en woon in Nederland. Wat gebeurt er na de Brexit met de erkenning van mijn beroepskwalificatie?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Er verandert tot die tijd niets aan de erkenning van uw beroepskwalificatie. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

Read this text in English

Uw erkende beroepskwalificatie, behaald in het VK, blijft geldig. Ook kunt u in deze periode een beroepskwalificatie behaald in het VK nog laten erkennen volgens de regels voor EU-landen. De verantwoordelijke autoriteit voor elke beroepsgroep kan u hierover verder informeren. U vindt de bevoegde autoriteit voor elk beroep op de website van de Europese Commissie. Deze link verwijst naar een overzicht van alle gereglementeerde beroepen in Nederland. Met daarbij ook de verantwoordelijke autoriteit.

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Erkenning van elkaars beroepskwalificaties kan daar een onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Uw beroepskwalificatie, behaald in het VK, blijft ook na de overgangsperiode geldig, als u deze voor het einde van de overgangsperiode hebt laten erkennen.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt na de overgangsperiode is er een andere situatie. Voor het aanvragen van erkenning van Britse beroepskwalificaties gelden dan regels voor zogenaamde ‘derde landen’. De regels voor het aanvragen van de erkenning verschillen per beroep. De verantwoordelijke autoriteit voor elke beroepsgroep kan u hierover verder informeren. U vindt de bevoegde autoriteit voor elk beroep op de website van de Europese Commissie. Deze link verwijst naar een overzicht van alle gereglementeerde beroepen in Nederland. Met daarbij ook de verantwoordelijke autoriteit.