Ik ben Brit en woon in Nederland. Wat gebeurt er na de Brexit met de erkenning van mijn beroepskwalificatie?

Heeft u al een erkenning van uw beroepskwalificatie? Dan blijft dit geldig bij een Brexit met en zonder deal. Bij een no-deal Brexit wordt een nieuwe aanvraag voor erkenning behandeld zoals een aanvraag voor erkenning van een niet-Europese beroepskwalificatie.

Als er een akkoord komt tussen EU en VK (deal)

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd verandert er niets aan de erkenning van uw erkende beroepskwalificatie.

Als er geen akkoord wordt gesloten (no-deal)

Uw reeds in Nederland erkende beroepskwalificatie in het kader van vestiging, blijft ook na de Brexit rechtsgeldig voor de uitoefening van uw beroep in Nederland. Dit verandert niet door de Brexit.

Voor nieuwe aanvragen geldt dat beroepskwalificaties behaald in het VK in het geval van een no deal beschouwd worden als een in een derde land (buiten de EER) behaalde kwalificatie.

De gevolgen die dit heeft voor de te volgen procedure, verschillen per specifiek beroep.  De bevoegde autoriteit voor elke beroepsgroep kan u hierover verder inlichten. U vindt de bevoegde autoriteit voor elk beroep op de website van de Europese Commissie. Deze link verwijst naar een overzicht van alle gereglementeerde beroepen in Nederland, met daarbij ook de bevoegde autoriteit.

Aanvragen die vóór de Brexit zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, zullen waar mogelijk volgens de 'oude' regels worden behandeld.