Ik ben Brit en woon in Nederland. Wat gebeurt er na de Brexit met de erkenning van mijn beroepskwalificatie?

Uw reeds in Nederland erkende beroepskwalificatie in het kader van vestiging, blijft ook na de Brexit rechtsgeldig voor de uitoefening van uw beroep in Nederland. Zowel bij een deal als bij een no deal.

Dit verandert niet door de Brexit. Voor nieuwe aanvragen geldt dat beroepskwalificaties behaald in het VK in het geval van een no deal beschouwd worden als een in een derde land (buiten de EER) behaalde kwalificatie.

De gevolgen die dit heeft voor de te volgen procedure, verschillen per specifiek beroep.  De bevoegde autoriteit voor elke beroepsgroep kan u hierover verder inlichten.

U vindt de bevoegde autoriteit voor elk beroep op de website van de Europese Commissie. Deze link verwijst naar een overzicht van alle gereglementeerde beroepen in Nederland, met daarbij ook de bevoegde autoriteit.

Aanvragen die vóór de Brexit zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, zullen waar mogelijk volgens de 'oude' regels worden behandeld.