Ik ben in het VK getrouwd. Blijft dit gelden na de Brexit?

Brexit verandert niets aan het bestaan of de erkenning van uw huwelijk. Nederland heeft een nationale regeling voor de erkenning van huwelijken, die ook na de Brexit van toepassing blijft op een huwelijk gesloten in het VK.

Read this information in English.