Ik heb nog een factuur uitstaan bij een inwoner van het VK. Kan ik na Brexit nog een Europees betalingsbevel vragen?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. U kunt tijdens de overgangsperiode nog een Europees betalingsbevel vragen.

De situatie na 31 december 2020 kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Het maken van afspraken over Europese betalingsbevelen, kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, dan is een Europees Betalingsbevel niet meer geldig.