Ik wil van het VK terugverhuizen naar Nederland. Wat moet ik regelen?

Lees wat u moet regelen voor uw woning, werk en gezin als u terugverhuist vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Het maakt daarbij soms verschil of u voor of na 1 januari 2021 bent verhuisd of nog gaat verhuizen.

Read this information in English.

Regelen voor vertrek vanuit het VK naar Nederland

Ik heb de Nederlandse nationaliteit. Mag ik naar Nederland verhuizen?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land (Europese Unie)? Dan kunt u naar Nederland verhuizen. U mag in Nederland wonen en werken. 

Ik heb de Britse nationaliteit. Mag ik naar Nederland verhuizen?

Verblijfsdocument aanvragen

Heeft u de Britse nationaliteit maar niet de Nederlandse nationaliteit? Deze gold als een EU-nationaliteit tot en met 31 december 2020. U kon dan nog zonder voorwaarden naar Nederland verhuizen. Als u in Nederland blijft, dan moet u vóór 1 oktober 2021 een verblijfsdocument aanvragen via de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt onder voorwaarden met een Nederlandse partner of familielid mee naar Nederland verhuizen.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u alleen naar Nederland verhuizen als u in aanmerking komt voor een verblijfsdocument. Bekijk de voorwaarden voor een verblijfsdocument op de website van de IND.

Ik heb niet meer de Nederlandse nationaliteit. Kan ik naar Nederland verhuizen?

Bent u de Nederlandse nationaliteit verloren tijdens uw verblijf in het VK? Of bent u de nationaliteit van een ander EU-land verloren? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig als u naar Nederland wilt verhuizen. U kunt een verblijfsdocument aanvragen via de website van de IND. Wilt u als oud-Nederlander de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen? Lees dan meer over het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit op de website van de IND.

Als uw partner en kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben

Hebben uw partner en kinderen de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land? En willen zij naar Nederland verhuizen? Als zij een Nederlands paspoort (of een paspoort van een EU-land) hebben mogen zij in Nederland wonen, werken en studeren.

Als uw partner en kinderen niet de Nederlandse nationaliteit hebben

Hebben uw partner en kinderen niet de Nederlandse nationaliteit? En ook niet de nationaliteit van een ander EU-land? En willen zij ook naar Nederland verhuizen? Dan mogen zij onder voorwaarden naar Nederland komen.

Verblijfsvergunning partner en kinderen

Uw partner en kinderen moeten in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. Er zijn verschillende voorwaarden voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Uw kind moet bijvoorbeeld in Nederland met u samenwonen en ingeschreven worden op uw adres.

Verhuizen partner of familie van Brit in Nederland (gezinshereniging)

Bent u een partner of een familielid van een Brit die al vóór 1 januari 2021 in Nederland woonde? En wilt u ook naar Nederland komen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. Lees de over de voorwaarden voor gezinshereniging na de Brexit op de website van de IND.

Uitkeringen

Ontvangt u in het VK een uitkering? Bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een werkloosheidsuitkering of een uitkering als gevolg van beroepsziekten? Neem dan contact op met de uitkerende instantie. Zij kunnen u vertellen of u ook recht heeft op de uitkering als u naar Nederland verhuist.

Britse documenten meenemen naar Nederland

Als u naar Nederland komt, neem dan uw Britse documenten mee van de afgelopen 5 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Loonstroken en/of jaaroverzichten
  • Bewijs dat u ergens in het VK heeft gewoond. Bijvoorbeeld rekeningen van gas en elektriciteit. Of aanslagen van gemeentelijke belastingen. Belangrijk is dat uw naam en adres erop staan. Of een bewijs van registratie van de politie (registration certificate from the police).
  • Lopende verzekeringen die ook voor Nederland gelden. Dit hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering.
  • Documenten over inkomstenbelasting.

Zijn mijn Britse documenten geldig in Nederland?

Vanaf 1 januari 2021 moet u Britse documenten eerst laten legaliseren door de Britse overheid. Alleen dan is bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte in Nederland geldig. Bekijk waar u Britse documenten kunt legaliseren en hoeveel dat kost (in het Engels) op de website van de Britse overheid. Lees meer over het legaliseren van Britse documenten op de website Nederlandwereldwijd.nl.

Woning regelen

In Nederland moet u zelf woonruimte regelen. De overheid regelt dat niet voor u. U kunt een huis kopen, of u kunt huren in de vrije sector. Is uw inkomen te laag, dan kunt u zich inschrijven voor een sociale-huurwoning. Dit doet u bij de afdeling huisvesting van de gemeente waar u wilt gaan wonen en bij woningcorporaties.

Bijna overal geldt een wachttijd van vele jaren voor sociale-huurwoningen. Terwijl u wacht op een sociale-huurwoning kunt u bijvoorbeeld een woning huren bij particulieren of bij woningcorporaties. Misschien kunt u bij familie of vrienden terecht. Als u een huurwoning vindt, heeft u mogelijk recht op huurtoeslag van de overheid.

Verhuisboedel belastingvrij invoeren in Nederland

Wilt u uw verhuisboedel belastingvrij invoeren vanuit het VK in Nederland? Dan moet u een aangifte voor invoer van uw verhuisboedel doen bij de Douane. U geeft hierin aan dat u uw verhuisboedel belastingvrij wilt invoeren.

Lees meer over de regels voor verhuizen vanuit een niet-EU land naar Nederland op de website van de Belastingdienst.

Werk in Nederland regelen

U moet vóór de verhuizing al werk in Nederland zoeken, zodat u inkomen heeft als u in Nederland gaat wonen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen(UWV) kan u ondersteunen bij het zoeken naar werk en uw sollicitaties. Bekijk informatie over werk zoeken en solliciteren op de website werk.nl.

Na de verhuizing van het VK naar Nederland

Inschrijven in de Basisregistratie (BRP)

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat moet u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doen. Kijk op de website van uw gemeente hoe u een afspraak maakt en welke documenten u moet meenemen.

Zorgverzekering afsluiten

U moet een Nederlandse zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Dit is wettelijk verplicht voor inwoners van Nederland vanaf 18 jaar. U moet de zorgverzekering afsluiten binnen 4 maanden nadat u in Nederland bent aangekomen. U kunt zelf bepalen welke zorgverzekeraar en welke verzekeringspolis u kiest. Kijk hoe het in Nederland is geregeld met de zorgverzekering.

DigiD aanvragen

Steeds meer Nederlandse overheidsorganisaties gebruiken DigiD voor de toegang tot hun diensten via internet. U kunt DigiD aanvragen via de website van DigiD. U bent niet verplicht een DigiD aan te vragen. Heeft of wilt u geen DigiD? Informeer dan bij de betreffende overheidsorganisatie of u op andere manieren uw zaken kunt regelen. U kunt ook vanuit het buitenland een DigiD aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Brits pensioen, AOW-pensioen en andere pensioenen

  • Brits pensioen: Neem voor de gevolgen voor uw Britse pensioen contact op met uw Britse pensioenuitvoerder;
  • AOW-pensioen: Ontvangt u een Nederlands AOW-pensioen? Verhuizing naar Nederland heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw Nederlandse AOW-pensioen. Ontvangt u nog geen AOW-pensioen? De hoogte van uw toekomstige AOW-pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én of u alleen woont of met iemand samen. Lees hoe uw AOW-pensioen is samengesteld op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
  • Ander Nederlands pensioen: Ontvangt u een Nederlands pensioen van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar? Verhuizing naar Nederland heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Neem voor vragen over uw pensioen contact op met uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar. Bekijk het overzicht van uw pensioen(en) op mijnpensioenoverzicht.nl.

Rijden met een Brits rijbewijs

Heeft u een geldig Brits rijbewijs? Dan kunt u dit Britse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs bij uw gemeente. Lees meer over wanneer u uw Britse rijbewijs kunt omwisselen op deze website.

Uw leerplichtige kind bij een school inschrijven

Verhuist u met leerplichtige kinderen terug naar Nederland? Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Als uw kind nog geen startkwalificatie heeft, dan heeft het een leerplicht tot 18 jaar. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. U moet ze inschrijven bij een school. U kunt meer informatie krijgen over het inschrijven van uw kinderen bij de school waar u de kinderen wilt inschrijven. Of via de gemeente waar u zich vestigt. Op de website van Ouders en Onderwijs kunt u informatie vinden over het kiezen van scholen en het inschrijven van uw kinderen.