Is mijn Britse rijbewijs nog geldig in Nederland na de Brexit?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode, waarin uw Britse rijbewijs nog geldig is in Nederland. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Read this information in English.

Tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode (tot en met 31 december 2020) gelden alle huidige EU-afspraken en regels nog voor het VK. Als u voor het einde van de overgangsperiode met een Brits rijbewijs in Nederland bent komen wonen, dan mag u tot het einde van de overgangsperiode met dat rijbewijs blijven rijden.

Tijdens de overgangsperiode kunt u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Uw rijbewijs moet daarvoor wel geldig zijn tijdens de overgangsperiode. Het omwisselen gaat onder dezelfde voorwaarden als voor de Brexit. U hoeft dus niet opnieuw theorie- of praktijkexamen te doen.

Bij het omwisselen kunt u kiezen voor vervanging of vernieuwing van het rijbewijs.

  • Bij vervanging wordt het Britse rijbewijs omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Dit Nederlandse rijbewijs verloopt dan op dezelfde datum als het oude Britse rijbewijs. Voordeel van omwisselen is dat u geen Gezondheidsverklaring in hoeft te dienen bij het CBR. En dat het snel gaat. Wij raden u aan van deze optie gebruik te maken.
  • Bij vernieuwing wordt het Britse rijbewijs omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs met een nieuwe geldigheidsduur. Die is voor het autorijbewijs (B) maximaal 10 jaar en voor het vrachtauto- en bus-rijbewijs (C en D) maximaal 5 jaar (om medische redenen kan de geldigheid korter zijn). Voor vernieuwing kan een Verklaring van geschiktheid nodig zijn. Hiervoor kunt u online een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR.

U vraagt een omwisseling van uw rijbewijs aan bij de gemeente waar u woont.
Voor meer informatie over de omwisselingsprocedure kunt u terecht op de website van de RDW. 

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Of een Brits rijbewijs kan worden omgewisseld na de overgangsperiode, kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.


Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, is een Brits rijbewijs niet langer omwisselbaar voor een Nederlands rijbewijs. Bekijk de website van de RDW om te zien welke mogelijkheden u dan nog heeft.