Is mijn Britse rijbewijs nog geldig in Nederland na de Brexit?

Ja, een Brits rijbewijs is voorlopig nog geldig na de Brexit. Hoelang het rijbewijs geldig is, hangt af of er een deal komt of een no deal.

Read this information in English.

Als er een akkoord komt tussen EU en VK (deal)

Als de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) tot een akkoord komen (deal), is er een overgangsperiode tot eind 2020 waarbij alle Europese regels en wetten voor het VK blijven van toepassing. Als de houder van een Brits rijbewijs voor eind 2020 in Nederland is komen wonen, mag deze persoon tot eind 2020 met dat rijbewijs blijven rijden. 

Als er geen akkoord wordt gesloten (no-deal)

In het geval van een no-deal Brexit kunnen houders van een Brits rijbewijs, die al voor de Brexit in Nederland woonden, nog maximaal 15 maanden na de Brexitdatum met dit rijbewijs blijven rijden (als het rijbewijs nog geldig is). Gedurende deze 15 maanden kunt u het rijbewijs omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Dat kan onder dezelfde voorwaarden als vóór de Brexit, dus u hoeft niet opnieuw theorie- of praktijkexamen te doen.

Bij het omwisselen kunt u kiezen voor vervanging of vernieuwing van het rijbewijs.

  • Bij vervanging wordt het Britse rijbewijs omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Dit Nederlandse rijbewijs verloopt dan op dezelfde datum als het oude Britse rijbewijs. Voordeel van omwisselen is dat u geen Gezondheidsverklaring in hoeft te dienen bij het CBR en dat het snel gaat. Wij raden u aan van deze optie gebruik te maken.
  • Bij vernieuwing wordt het Britse  rijbewijs omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs met een nieuwe geldigheidsduur. Die is voor het autorijbewijs (B) maximaal 10 jaar en voor het vrachtauto- en bus-rijbewijs (C en D) maximaal 5 jaar (om medische redenen kan de geldigheid korter zijn). Voor vernieuwing kan een Verklaring van geschiktheid nodig zijn. Hiervoor kunt u online een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR.

U vraagt een omwisseling van uw rijbewijs aan bij de gemeente waar u woont.
Voor nadere informatie over de omwisselingsprocedure kunt u terecht op de website van de RDW. 

Let op:

De beroepskwalificatie van in Nederland wonende beroepschauffeurs met een Brits rijbewijs (code 95) vervalt bij een no-deal Brexit. Alleen bij aanvragen voor een nieuw of vervangend rijbewijs die zijn ingediend voor de Brexit wordt code 95 overgenomen op het Nederlandse rijbewijs.

Daarom raden wij aan om Britse rijbewijzen met code 95 (alleen de rijbewijzen C en D) nog vóór de Brexit om te wisselen. U kunt dan het beste voor vervanging van het rijbewijs kiezen, omdat dit sneller gaat dan vernieuwing.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RDW.