Kan ik na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen en werken?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. U kunt dan sowieso in het VK blijven wonen en werken. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Read this information in English.

Na de overgangsperiode

U woont voor of op 31 december 2020 in het VK

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er voor u ook na de overgangsperiode niets verandert. U kunt dus in het VK blijven wonen en werken. Daarvoor moet u wel actie ondernemen.

Wilt u na 31 december 2020 in het VK blijven wonen? Dan moet u uiterlijk 30 juni 2021 een verblijfsvergunning hebben aangevraagd bij de Britse overheid. Dit geldt ook voor uw andere gezinsleden als zij niet de Britse of Ierse nationaliteit hebben.

Van belang is dat u een geldig paspoort of geldige identiteitskaart heeft als u de aanvraag indient. De Nederlandse ambassade in Londen roept Nederlandse burgers daarom op deze documenten tijdig aan te vragen. Verder raadt de ambassade u aan alle documenten te bewaren die aantonen hoe lang u al in het VK woont, als bewijs om de ‘settled status’ te krijgen.

Settled status bij meer dan 5 jaar in VK

EU-burgers die meer dan 5 jaar in het VK wonen, kunnen een verzoek indienen voor een 'settled status' bij de Britse overheid. Deze status geeft mensen het recht in het VK te wonen, werken, een staatspensioen op te bouwen en gebruik te maken van publieke diensten. Net als nu het geval is voor EU-burgers in het VK. Woont u minder dan 5 jaar in het VK? Dan kunt u een 'pre-settled status' aanvragen. Na 5 jaar verblijf kunt u deze status dan laten omzetten in de permanente ‘settled status’

Afspraken voor personen die na de overgangsperiode naar het VK komen

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend onder welke voorwaarden EU burgers in het VK kunnen wonen en werken na de overgangsperiode. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt, bepaalt de Britse regering zelf of EU burgers mogen wonen en werken in het VK. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.  

Informatie en advies

De Europese Commissie publiceerde vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) over de rechten van EU-burgers in het VK na de Brexit.

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor informatie over Brexit terecht bij de Nederlandse ambassade in Londen. De ambassade organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten. Kijk op de Facebookpagina van de ambassade voor de data. Ook kunt u contact opnemen met de Nederlandse Rijksoverheid, zie de contactgegevens op deze website. Lees de vragen en antwoorden over Brexit voor Nederlandse burgers in het VK op deze website.

Voor consulaire zaken kunt u contact opnemen met het 24/7 BZ Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw pensioenfonds. Voor informatie over uw zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Studenten kunnen voor informatie over studiefinanciering terecht bij DUO en over overige zaken bij de onderwijsinstelling.

Voor informatie over de huidige regels omtrent uw Nederlandse uitkering kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.