Kan ik na de Brexit in Nederland blijven wonen en werken?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. In die periode verandert er eigenlijk niets voor u door de regels van het terugtrekkingsakkoord. U mag dan namelijk in Nederland blijven wonen, werken en studeren.

Read this information in English

Na de overgangsperiode

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. U mag na 31 december 2020 alleen in Nederland blijven als u een verblijfsdocument heeft. U kunt tot 1 juli 2021 hiervoor een verblijfdocument aanvragen bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Uitnodiging aanvraag verblijfsdocument

De IND stuurt alle geregistreerde VK-onderdanen in Nederland een uitnodiging om een aanvraag voor een verblijfsdocument te doen. Dit gebeurt in stappen, verspreid over de overgangsperiode en kort daarna. Met dit verblijfsdocument mag u ook na 31 december 2020 in Nederland blijven werken zonder werkvergunning.

Afspraken voor personen die na 31 december 2020 in Nederlands komen wonen

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen wonen. U vraagt verblijf aan op de website van de IND. Op de website van de IND vindt u meer informatie bij de verschillende verblijfsdoelen zoals Familie, Studie, Werk en Nederlanderschap.