Kan ik na de Brexit mijn Britse sociale uitkering houden?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. U kunt dan uw Britse sociale uitkering houden.

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Na de overgangsperiode

U woont voor of op 31 december 2020 in Nederland

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Voor u verandert er ook na de overgangsperiode niets. Dus u houdt uw Britse uitkering, zolang uw situatie hetzelfde blijft. 

U komt na 31 december 2020 naar Nederland

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend of het VK ook sociale uitkeringen zal verstrekken aan personen die na de overgangsperiode naar Nederland komen. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. En ook van het beleid van de Britse regering.