Kan ik als Brit in Nederland na de Brexit mijn Nederlandse sociale uitkering houden?

Ja. Britten met een verblijfsstatus in Nederland hebben recht op gelijke behandeling voor sociale zekerheid*.

Read this information in English.

* Afspraken over rechten van burgers nog niet definitief

Dit antwoord is gebaseerd op de afspraken over de rechten van burgers die in het akkoord over de Brexit staan. De Britse regering heeft ingestemd met dit akkoord. De Europese Raad heeft het Europees Parlement om goedkeuring gevraagd. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord nog goedkeuren. Daarna zijn de afspraken pas geldig.

Als er geen akkoord wordt gesloten (no deal)

Als de EU en het VK er toch niet slagen om tot een akkoord te komen, heeft Nederland een speciale voorziening getroffen. Dit om nadelige gevolgen van een no deal op sociale uitkeringen waar recht op bestaat op de Brexit-dag ze veel mogelijk te voorkomen.