Kan ik na de Brexit mijn Nederlandse sociale uitkering in het VK houden?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. U kunt dan uw sociale uitkering in het VK houden.

Read this information in English.
 

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Na de overgangsperiode

U bent voor of op 31 december 2020 in het VK gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er voor u ook na de overgangsperiode niets verandert. U kunt uw uitkering dus houden, zolang uw situatie hetzelfde blijft.

Afspraken voor personen die na de overgangsperiode naar het VK komen

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend of u uw sociale uitkering kunt houden. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt zullen bepaalde sociale uitkeringen niet meer of niet meer volledig in het Verenigd Koninkrijk worden uitbetaald.

Meer informatie over het exporteren van sociale uitkeringen vindt u hier: