Waar moet ik als Brit in Nederland rekening mee houden als ik op reis ga en mijn verblijfsvergunning nog niet heb?

Corona heeft invloed op reismogelijkheden. Bekijk daarom eerst het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voordat u van/naar het VK reist.

Read this information in English

Maakt u als Brit in Nederland een (noodzakelijke) reis naar het VK of ergens anders buiten de EU en komt u weer terug naar Nederland? Of reist u via Nederland naar een ander EU land? Dan moet u sinds 1 januari 2021 kunnen laten zien dat u onder het terugtrekkingsakkoord (TA) valt.  Dan valt u niet onder het Europese inreisverbod. Uw paspoort heeft dan ook geen stempel nodig als u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Met de volgende documenten laat u vanaf 1 januari 2021 zien dat u onder het TA valt:

Lukt het u niet om op het moment van uw reis in bezit te zijn van een van bovenstaande documenten? Dan zijn er ook andere documenten die u kunt laten zien, bijvoorbeeld:

  • Overzicht uit de BRP. Dit laat zien dat u vóór 1 januari 2021 met toestemming in Nederland woont.
  • Andere bewijzen die laten zien dat u vóór 1 januari 2021 met toestemming in Nederland woont. Denkt u dan aan bijvoorbeeld een huurcontract van uw woning. Of aan het EU-verblijfsdocument op grond van de richtlijn 2004/38.

Stempelen van uw paspoort

Valt u onder het terugtrekkingsakkoord en beschikt u over bovenstaande documenten? Dan hoeft uw paspoort aan de grens niet gestempeld te worden. Laat wel 1 van bovenstaande documenten samen met uw paspoort aan de grenswachter zien. De grenswachter kan namelijk niet aan uw paspoort zien of u onder het terugtrekkingsakkoord valt. Zo voorkomt u dat u onterecht een stempel in uw paspoort krijgt.  

Wordt uw paspoort ten onrechte toch gestempeld?

Geef dit dan aan bij de grenswachter. De grenswachter kan ter plekke de stempel annuleren of kan u doorverwijzen naar het loket Immigration Office van de Koninklijke Marechaussee (KMar) vlakbij de paspoortbalie. 

U kunt uw stempel ook achteraf bij het Bureau Nooddocumenten van de KMar op Schiphol laten annuleren. Dit bureau is gevestigd tussen Vertrekhal 1 en 2 op Schiphol. Een collega grenswachter zal naar dit bureau worden geroepen om onderzoek te doen naar de onterecht geplaatste stempel. Dit onderzoek kan mogelijk enige tijd in beslag nemen. 

Een onterecht geplaatste stempel heeft geen gevolgen, maar u kunt deze laten annuleren om eventuele onduidelijkheid te voorkomen. 

Vragen over eerdere stempels?

Heeft u vragen over eerder geplaatste stempels, dan is het verstandig om direct naar het loket Immigration Office te gaan.