Ik heb een zaak lopen in Nederland tegen een inwoner van het VK. De uitspraak is pas na ingang van de Brexit. Verandert de manier waarop ik die uitspraak in het VK kan laten uitvoeren?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. De manier waarop u een uitspraak in het VK kan laten uitvoeren, verandert dan niet. 

De situatie na 31 december 2020 kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Het maken van afspraken over het uitvoeren van uitspraken in het VK, kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, kan een gespecialiseerd advocaat informatie geven over de tenuitvoerlegging.