Ik heb voordat de Brexit is ingegaan een uitspraak gekregen in een zaak bij een gerecht in het VK. Verandert de manier waarop ik die uitspraak kan laten uitvoeren?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Het internationaal privaatrecht van de EU regelt dat uitspraken van een rechter in het ene EU-land eenvoudig kunnen worden uitgevoerd in een ander EU-land. Soms is daar een aanvullend verlof (toestemming voor tenuitvoerlegging) voor nodig. Dat heet een exequatur.

Is er al een uitspraak gedaan voor het einde van de overgangsperiode? En er is ook al een exequatur afgegeven voor het einde van de overgangsperiode? Dan kan de uitspraak nog steeds in Nederland ten uitvoer worden gelegd.  

De situatie na 31 december 2020 kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Het maken van afspraken over het uitvoeren van uitspraken van een gerecht uit het VK, kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, kan een gespecialiseerd advocaat hierover informatie geven.