Waar kan ik als Brit in Nederland terecht voor hulp bij het aanvragen van onder meer een verblijfsdocument?

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u een verblijfsdocument aanvragen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Ook dan kunt u contact opnemen met de (IND). U kunt meestal ook in een bibliotheek terecht voor hulp. Voor financiële hulp kunt u mogelijk terecht bij uw gemeente.

Read this information in English. 

Informatie over verblijfsdocumenten en aanvraagprocedures

Om als Brit in Nederland te blijven wonen moet u een verblijfsvergunning aanvragen via de IND. Hier leest u ook hoe de aanvraagprocedure eruit ziet. Heeft u vragen? Kijk voor veelgestelde vragen en antwoorden over de Brexit voor Britten in Nederland (Engels) op de website van IND. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de IND Brexitlijn via 088 04 30410. Dat kan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur.

Hulp bij het invullen van formulieren

In veel bibliotheken kunt u hulp krijgen bij het invullen van online formulieren. Een bibliotheekmedewerker helpt u dan verder. De hulp in de bibliotheek is gratis en u hoeft geen lid te zijn.

Financiële hulp van uw gemeente

Heeft u extra kosten vanwege de aanvraag van het verblijfsdocument? Soms heeft u dan recht op bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt of u daar recht op heeft op basis van uw financiële situatie en uw persoonlijke omstandigheden.

Hulp voor dakloze en thuisloze Britse burgers

Bent u dak- of thuisloos of kent u iemand die dak of thuisloos is? Het Leger des Heils kan mogelijk helpen bij het indienen van een aanvraag.

Vragen en antwoorden voor Britten in Nederland

Algemene vragen en antwoorden over Britse burgers in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl. U vindt onder meer vragen en antwoorden over in Nederland wonen na de Brexit