Wat gebeurt er na de Brexit?

Bij een Brexit met deal is er een goedgekeurd terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er na de Brexit een overgangsperiode komt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode blijft de EU-regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog gelden. Bij een Brexit zonder deal kan het VK besluiten om zonder deal de Europese Unie (EU) te verlaten.

Read this information in English

De onderhandelaars van de EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode. De Britse regering heeft ingestemd met dit akkoord. De Europese Raad heeft het Europees Parlement om goedkeuring gevraagd. Nu moeten het Britse parlement en het Europees Parlement het akkoord nog goedkeuren.

Brexit met deal (dan is er een terugtrekkingsakkoord)

Als het terugtrekkingsakkoord tijdig wordt afgerond komt er na de Brexit eerst een overgangsperiode. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog gelden. Bedrijven en andere organisaties krijgen hierdoor langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die zullen gaan gelden na 31 december 2020. In dat geval is er tot en met 31 december 2020 nog vrij verkeer van personen en goederen.

Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en zijn er voor goederen nog geen uitgebreide douaneformaliteiten nodig. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen en van Britten in Nederland blijven in de overgangsperiode hetzelfde.

Welke regels er voor burgers en bedrijven na de mogelijke overgangsperiode zullen gelden is nog niet bekend, want de EU en het VK moeten daarover nog onderhandelen.

Brexit no deal

Als het niet lukt om een goedgekeurd terugtrekkingsakkoord te krijgen, dan kan het VK besluiten om zonder deal de EU te verlaten. In dat geval maakt het VK geen deel meer uit van de markt en de douane-unie van de EU. Dat betekent dat het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal dan niet meer geldt voor het VK. Een bedrijf krijgt dan bijvoorbeeld te maken met uitgebreide douaneformaliteiten en belastingheffingen.

Voor Britse burgers die op dat moment al in Nederland wonen is geregeld dat ze in zo’n geval tijdelijk in Nederland kunnen blijven wonen en werken. Ook zijn allerlei andere zaken geregeld, bijvoorbeeld dat het Britse rijbewijs voor een periode geldig blijft.

Bedrijven en organisaties krijgen al langer het advies om na te gaan wat een no deal Brexit voor hen betekent, en zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo kan het handelsverkeer vertraging oplopen omdat voor de nieuwe (douane)controles meer tijd nodig is. En omdat niet iedereen meteen de juiste papieren bij zich heeft.