Wat verandert er na de Brexit in de justitiële samenwerking tussen EU-lidstaten en het VK?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. EU-lidstaten en het VK blijven tijdens die periode op dezelfde manier samenwerken op justitiële onderwerpen. 

De situatie na 31 december 2020 kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Het maken van afspraken over justitiële samenwerking, kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, worden bestaande procedures meteen gestopt en  worden geen nieuwe procedures meer opgestart. Tenzij er andere verdragen bestaan op basis waarvan de samenwerking kan worden voortgezet. Een gespecialiseerd advocaat kan hierover meer informatie geven.