Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mijn recht op sociale zekerheid en zorg?

De gevolgen van Brexit voor uw sociale zekerheidsrechten en dekking van zorgkosten hangen af van uw situatie en het soort uitkering. Zo maakt het uit of u onder het terugtrekkingsakkoord valt. Ook maakt het uit of u tijdelijk of langere tijd in het VK of (als Brit in Nederland) verblijft. 

U bent als Nederlander vóór 1 januari 2021 in het VK gaan wonen of werken. Of u bent als Brit vóór 2021 in Nederland gaan wonen of werken.

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er niets voor u verandert. U kunt dus blijven wonen en werken zoals u gewend bent. Maar u moet daar soms wel iets voor regelen. Lees wat u moet regelen als u Nederlander bent in het VK. Lees wat u moet regelen als u Brit bent in Nederland.

U kunt uw sociale zekerheidsuitkering dus houden, zolang uw situatie hetzelfde blijft. Ook blijft uw zorgverzekeringssituatie hetzelfde zolang uw situatie niet wijzigt. Dat betekent dat wanneer u nu bij de NHS in het VK verzekerd bent, u dat blijft. Dit geldt ook andersom: als u nu bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeringsplichtig bent, blijft u dat.

Recht op medisch noodzakelijke zorg bij kort verblijf

U heeft als Nederlander in het VK recht op medisch noodzakelijke zorg tijdens bijvoorbeeld een vakantie. Meer hierover leest u in de vraag met antwoord: Ben ik verzekerd voor ziektekosten als ik naar het VK ga? op deze website. U heeft als Brit in Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg tijdens bijvoorbeeld een vakantie. Meer hierover leest u in de vraag met antwoord: Houd ik als Brit toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg?

Afspraken voor Nederlanders die vanaf 1 januari 2021 naar het VK komen. En afspraken voor Britten die vanaf 1 januari 2021 naar Nederland komen.

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Uw rechten worden geregeld op basis van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, die de EU en het VK hebben afgesproken. Hierin is geregeld dat in veel gevallen uw sociale zekerheidsrechten beschermd blijven als u vanaf 1 januari 2021 pas voor het eerst in een grensoverschrijdende situatie tussen Nederland en het VK komt. Maar de afspraken zijn wel anders dan u gewend bent en de bescherming is op sommige punten minder. 

Ga eerst na of uw verblijfssituatie geregeld is

Sinds 1 januari 2021 is er geen vrij verkeer van personen meer tussen de EU en het VK. Dit betekent dat de mogelijkheden voor een langdurig verblijf (ingezetenschap) in het VK voor Nederlanders beperkter zijn dan u gewend bent. Hetzelfde geldt voor Britten die naar Nederland willen komen voor langdurig verblijf.

Let op: Alleen als u recht op verblijf gelden de volgende afspraken over rechten en bescherming van uw sociale zekerheid en zorg.
Het recht op vrij verkeer van personen is beëindigd. Dat houdt in dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland eerst zullen beoordelen of u legaal verblijft in het Verenigd Koninkrijk of in Nederland. 

  • U wordt als VK burger ingezetene van Nederland of als NL burger ingezetene van het VK: De Handels- en Samenwerkingsovereenkomst heeft afspraken voor burgers die langdurig in een grensoverschrijdende situatie tussen de EU en het VK terechtkomen bijvoorbeeld door werken op basis van een tewerkstellingsvergunning en/of wonen op basis van een verblijfsvergunning. De afspraken bevatten in dat geval ook bescherming van sociale zekerheidsrechten, waaronder het recht op medische behandeling. De sociale zekerheidsrechten en bescherming, waaronder zorg, zijn echter niet zo uitgebreid als u gewend was.
  • U komt tijdelijk in een grensoverschrijdende situatie tussen Nederland en het VK, bijvoorbeeld als toerist: In de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn daarnaast afspraken gemaakt over tijdelijk verblijf voor EU burgers in het VK en Britse burgers in de EU. In zo’n situatie komt u dus slechts tijdelijk in een grensoverschrijdende situatie met het VK, maar verandert er eigenlijk verder niets in uw situatie en aan het ingezetenschap. 
    Als u tijdelijk naar het VK gaat, bijvoorbeeld als toerist, heeft u recht op spoedeisende en noodzakelijke gezondheidszorg in het VK. Bijvoorbeeld als u door een ongeluk naar het ziekenhuis moet.