Welke gevolgen heeft de Brexit als ik een dubbele (Nederlandse en een andere) nationaliteit heb en in Nederland verblijf?

Zolang u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u in Nederland wonen. Ook als u naast de Britse nationaliteit een EU-nationaliteit heeft, kunt u in Nederland blijven wonen. 

Read this information in English.

U kunt de gemeente verzoeken om uw EU-nationaliteit in de BRP te registreren als uw eerste nationaliteit. U hoeft dan ook geen verblijfsvergunning voor de Brexit aan te vragen. U kunt de brief van de IND in dat geval als niet verzonden beschouwen.