Kan ik als kleine ondernemer vrijstelling krijgen van omzetbelasting?

Moet u als kleine ondernemer in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR).

U komt in aanmerking voor de kleineondernemersregeling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals bv's, stichtingen of verenigingen.

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling eenvoudiger. Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen dan vrijstelling krijgen van omzetbelasting. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen.

Kiezen voor vrijstelling betekent: 

  • Geen btw-aangifte doen.
  • Geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen.
  • Betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.