Eindrapport VKA

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten adviseerde in 2020 om een wettelijke basis te creëren voor gegevensuitwisseling tussen zowel publieke toezichthouders onderling als tussen publieke en private toezichthouders. Om dit te bereiken werd o.a. aanbevolen om een onafhankelijk bureau in te schakelen om een plan op te stellen om gegevensuitwisseling tussen toezichthouders te versterken. Het onderzoeksbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft dit onderzoek uitgevoerd. De adviezen van dit bureau zullen door de verschillende toezichthouders worden bestudeerd om te komen tot vervolgstappen voor uitwerking van deze adviezen.