Resultaten campagne 'Orgaandonatie'

Belangrijke context van deze campagne is dat er allerlei politieke ontwikkelingen plaatsvonden met betrekking tot het onderwerp orgaandonatie.

Door behandeling en stemming in de Eerste en Tweede Kamer heeft dit tot veel media-aandacht en discussie geleid, wat waarschijnlijk ook de resultaten van de campagne heeft beïnvloed. De verandering van de politieke context rond dit onderwerp, maakt het dan ook lastig om voorgaande campagneresultaten te vergelijken.

Het aandeel twijfelaars dat onlangs heeft gesproken over orgaandonatie ligt op 4%, na de stijging in het najaar van 2016. De hoge score in het najaar van 2016 was dan ook waarschijnlijk (deels) een effect van de maatschappelijke discussie over het wetsvoorstel ADR.

Een klein percentage van de twijfelaars heeft nagedacht of ze orgaandonor wilden worden. Dit is niet veranderd tijdens de campagne.

Ruim de helft van het algemeen publiek staat positief tegenover het doneren van de eigen organen. Dit is gestegen tijdens de campagne-periode, na een daling voorafgaand aan de campagne. Op de lange termijn is de houding stabiel.

Communicatieve werking

De herkenning van de campagne is laag, zowel ten opzichte van de benchmark. Gezien het relatief lage budget, viel dit te verwachten. De relatief lage herkenning komt met name door de lage herkenning van de tv-spots. Er zijn nauwelijks respondenten die wel de online video’s hebben gezien, maar niet de tv-spot. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de inzet van spots op social media een aantal keer is onderbroken.  

Het nieuwe campagneconcept krijgt een 7,3, net als het concept van vorig jaar. Wel wordt het nieuwe concept op verschillende punten beter beoordeeld dan het concept van 2016, namelijk op ‘mooi’, ‘niet irritant’ en ‘raakt me emotioneel’.

De campagne wordt in lijn met de benchmark gewaardeerd. Dit is gezien de lastige doelgroep een goed resultaat.

Net als elk jaar tijdens de Donorweek, neemt het aantal registraties (welke keuze dan ook) in het donorregister tijdens die periode flink toe. Een deel van die toename is aan deze campagne toe te schrijven, maar een groot deel wordt ook door andere afzenders veroorzaakt. Tussen 4 september 2017 en 20 november 2017 blijkt dat de conversieratio (het aandeel mensen dat zich registreert gedeeld door het aantal bezoekers) van orgaandonorworden.nl 51% is. Dat is een goed resultaat en betekent dat ongeveer de helft van de mensen die orgaandonorworden.nl bezocht, zich daadwerkelijk registreerde in deze periode. 

Bereik van de campagne

Bereik
BereikCampagneBenchmark
Herkenning4683
TV4472
Online video2225
Herinnering744
Brontabel als csv (93 bytes)

Waardering van de campagne

Waardering van de campagne
WaarderingCampagneBenchmark
Waardering campagne7,77,3
TV7,77,4
Radio7,57,2
Brontabel als csv (87 bytes)

Boodschapoverdracht

Boodschapoverdracht
Primaire boodschappen% (deels) geluktBenchmark
De campagne wil duidelijk maken dat je door orgaandonor te worden iemands leven kunt redden9186%
De campagne wil duidelijk maken dat je meer informatie kunt vinden op www.orgaandonorworden.nl76
Brontabel als csv (251 bytes)