Campagne 'Energie besparen doe je nu'

Met de campagne “Energie besparen doe je nu” wilde het Rijk alle bewoners inspireren om hun woning te isoleren en duurzaam te verwarmen.

Doel van de campagne

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken samen aan hetzelfde doel: huiseigenaren nemen maatregelen om hun huis energiezuiniger en duurzaam te maken door isolatiemaatregelen te nemen en/of duurzame warmetoestellen te installeren. Zo moet een bijdrage worden geleverd aan het behalen van de doelstelling uit het Energieakkoord. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven en burgers om te investeren in duurzame energie.

Over de campagne

In 2016 is BZK gestart met de publiekscampagne met de slagzin “Energie besparen doe je nu”. De eerste campagne onder de koepel richtte zich op het verlagen van drempels (motiveren) en verhogen van de urgentie om gesubsidieerde isolatiemaatregelen te nemen. Het concept was toen de pratende tochtdieren die erachter kwamen dat hun baan op de tocht lag.  De winter is de relevante periode waarin de campagne actief is.

De subsidie voor huiseigenaren om isolatiemaatregelen te nemen is inmiddels op. Voor Verenigingen Van Eigenaren (VVE) is deze subsidie nog wél aan te vragen. De boodschappen over de verschillende vormen van isolatie zijn nog steeds actueel, ondanks dat de subsidie niet meer beschikbaar is.

Vanaf 2017 is het ministerie van EZK mede-afzender van de publiekscampagne om te stimuleren dat meer woningeigenaren investeren in duurzame warmtetoestellen zoals de warmtepomp en de zonneboiler. Hiervoor is ook een subsidie beschikbaar, de Investeringssubsidie Duurzame Energie (de ISDE-regeling).

Het concept is vanaf de samenwerking van de twee ministeries gewijzigd in het motiveren van de doelgroep door huiseigenaren enthousiast te laten vertellen over energiezuinige maatregelen die zij hebben genomen. Dat werd gedaan met twee TV-commercials, radiocommercials, online inzet op Facebook en andere kanalen. Ook online nieuwsartikelen en print maken deel uit van de inzet.

Andere hulpmiddelen van de overheid zijn bijvoorbeeld teruggave van BTW op de aankoop en installatie (21 procent) van zonnepanelen en de mogelijkheid om advies te vragen bij de energieloketten van gemeenten. Ook is het mogelijk om tegen een voordelig tarief een energiebespaarlening af te sluiten voor een investering in energiebesparing.

Gemiddeld duurt het nemen van een maatregel acht maanden vanaf idee tot uitvoering. De campagne is dus bedoeld om effecten op de lange termijn te behalen. De boodschap hierbij is: ‘Maak je huis energiezuiniger door te isoleren en over te stappen op duurzame verwarming zoals een warmtepomp. Kijk op www.energiebesparendoejenu.nl.’

Media-inzet campage

Media-inzet

Media-inzet
MediumtypeBudget (€)GRP'sLooptijd
TV219.29688322 januari -25 februari 2018
Online: display 20.6319 oktobert -31 december 2017 en 5 februari - 20 maart 2018
Online: video 98.4278 februari -13 mei 2018
Online: betaalde vindbaarheid27.77415 januari -13 mei 2018
Online: overig40.08022 januari -maart 2018
Print39.64522 februari en 8 maart 2018
Totale media-inzet445.853
Brontabel als csv (406 bytes)

Tv-spot

Energie besparen warmtepomp vloerisolatie

VOICE-OVER: In deze bijzondere straat wonen mensen die blij zijn dat ze hun huis energiezuiniger hebben gemaakt zoals Gerard en Marianne uit Amersfoort.
Wij hebben onze cv-ketel met subsidie vervangen door een warmtepomp.
VOICE-OVER: Goed bezig. En de buren uit Leeuwarden hebben ook niet stilgezeten.
Wij hebben de vloer geïsoleerd. Het is nu een stuk comfortabeler binnen.
VOICE-OVER: Ja, precies. En er blijven maar huizen bij komen.
Wil je comfort en een lagere energierekening?
Kijk op: Energiebesparendoejenu.

(Beeldtekst: Bel 1400. Informatie van de Rijksoverheid.)