Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarevaluatie campagnes 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarevaluatie campagnes 2023