Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011

Deze Jaarevaluatie legt verantwoording af over de campagnes die in 2011 onder de vlag van Postbus 51 zijn gevoerd en geeft inzicht in de wijze waarop zij bijdragen aan het realiseren van beleids- en communicatiedoelstellingen.