Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012

De Jaarevaluatie gaat over de campagnes van de Rijksoverheid waarbij in 2012 televisie en radiozendtijd is ingezet. Er wordt daarbij inzicht gegeven in de mediabestedingen, de doelstellingen, de communicatieve werking en de effecten van de campagnes.