Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer de ‘Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016’ aan. In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd over de campagnes van de Rijksoverheid. De Jaarevaluatie geeft informatie over doel, mediabestedingen, communicatieve werking en effecten van campagnes.