Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

Deze notitie geeft een overzicht van de mediabestedingen en communicatieve werking van de campagnes in 2018 en de ontwikkelingen daarin ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten zijn ook samengevat in een infographic.