Campagne-effectonderzoek 'Nederland leert door' (nameting)

Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne in 2020 om online scholing en loopbaanadvies in het kader van het crisispakket 'NL Leert Door' onder de aandacht te brengen en de dialoog tussen werkgever en werknemer over scholing en ontwikkeling te stimuleren.