Campagne 'Huiselijk geweld'

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldvorm in onze samenleving en komt in alle lagen van de bevolking voor. Het gaat hierbij om onder andere partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Mensen die het overkomt, bevinden zich in een afhankelijke positie en weten vaak geen uitweg uit hun situatie.

Doel van de campagne

Het overheidsbeleid richt zich op voorkomen, vroegtijdig signaleren en aanpakken van geweld in huiselijke kring. Een van de instrumenten die de afgelopen jaren is ingezet, is de campagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’. Uit onderzoek naar deze campagne is gebleken dat veel mensen het vanzelfsprekend vinden om actie te ondernemen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Maar dat de drempel om in te grijpen groot is. Door onzekerheid over hun vermoedens en angst voor de consequenties van hun acties, ondernemen mensen pas actie wanneer zij zeker weten dat er sprake is van huiselijk geweld. Daarom is de campagne doorontwikkeld en starten we in 2019 met een nieuwe meerjarencampagne, gericht op het verlagen van de drempel om actie te ondernemen bij omstanders met een vermoeden van huiselijk geweld centraal staat.

Over de campagne

De nieuwe campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ wil mensen aansporen (motiveren) om een eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld. De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl helpt mensen in actie te komen door inzicht te geven in de signalen en te laten zien wat mensen kunnen doen wanneer zij vermoeden dat iemand in hun omgeving wordt mishandeld. Zij kunnen bijvoorbeeld praten met diegene om wie zij zich zorgen maken, hun vermoedens bespreken met een buurvrouw, huisarts of leraar of anoniem advies vragen aan Veilig Thuis.

Campagnemiddelen

  • Tv-spots
  • Radio-spots

Tv-spot

(Een kind stoot een glas omver.)

Pas nou op! Rotjong!
Je kan ook nooit iets goed doen.
VROUWENSTEM: O, nee. Daar gaat ze weer.
Ja, dat is m'n zus. Zo agressief.
Ach, kijk hem nou.
Dit kan niet, ik moet wat doen.
Maar hoe?
VOICE-OVER: Je kunt wat doen met je zorgen.
Bekijk hoe je het gesprek aan kunt gaan op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

(Beeldtekst: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.)