Caribisch deel van het Koninkrijk

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kamerbrief over ontwikkelingen gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over informatie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Caribisch Nederland (voorheen BES-eilanden). De minister stuurt een afschrift mee van haar brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

De Rijksoverheid. Voor Nederland