Beantwoording Kamervragen over toestroom van Venezolaanse vluchtelingen naar Curaçao

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen naar Curaçao.