Kamerbrief met beleidsreactie op rapport opvolging aanbevelingen KPCN

Minister Grapperhaus stuurt het inspectierapport 'Opvolging aanbevelingen KPCN' van januari 2021 van de Raad voor de rechtshandhaving naar de Tweede Kamer. Het rapport doet onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen op het terrein van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) uit 4 rapporten en naar de sturing daarop. De rapporten gingen over klachtbehandeling, een schietincident op Bonaire, slachtofferhulp em basispolitiezorg. Daarbij geeft hij zijn reactie op het rapport en de aanbevelingen van de Raad.