Maatregelen coronavirus in het Caribische deel van het Koninkrijk

De Rijksoverheid biedt Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning en maatregelen tegen het coronavirus. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, financiën en veiligheid.

Maatregelen en ondersteuning in het Caribische deel van het Koninkrijk op datum

Juni 2020

 • 3 juni 2020: Het aantal reguliere vluchten en bestemmingen op de eilanden is voorlopig toegenomen, (medische) hulpgoederen worden als vracht meegestuurd met deze vluchten vanuit Nederland.

Mei 2020

 • 26 mei 2020: Extra vlucht met persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel

 • 22 mei 2020: Extra vlucht met persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel en laptops voor scholen

 • 20 mei 2020: Twee tranche financiële ondersteuning Curaçao en Sint Maarten (Kamerbrief)

 • 15 mei 2020: Tweede tranche financiële ondersteuning Aruba (Kamerbrief)

 • 13 mei 2020: Defensie ondersteunt bevoorrading voedselbanken op Curaçao. 
 • 6 mei 2020: Repatriëringsvlucht met Nederlanders en andere Europeanen vanaf Sint Maarten (incl. reizigers van Saba en Sint Eustatius)
 • 5 mei 2020: extra ingehuurd medisch personeel aangekomen op Aruba (Kamerbrief)
 • 4 mei 2020: Voor scholen in Caribisch Nederland zijn ruim 1.000 devices (laptops) beschikbaar (Kamerbrief)
 • 1 mei 2020: Additionele financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten (Kamerbrief)

April 2020

 • 30 april 2020: 20 Militairen extra ondersteuning staf commandant CARIB
 • 29 april 2020: Realisatie van een extra zorgunit (niet IC) op St. Eustatius (Kamerbrief)
 • 29 april tot en met 13 mei 2020: Onbemand vliegtuig inclusief detachement (militairen die dit vliegtuig besturen) voor ondersteuning maritieme grensbewaking Aruba
 • 24 april 2020: Ongeveer 50 mariniers voor ondersteuning handhaving openbare orde op Sint Maarten
 • 24 april 2020: Tweede Outbreak Management Team (OMT) advies Cariben (bijlage bij Kamerbrief)
 • 14 april 2020: Verpleegkundige vanuit het RIVM en WASH (water, sanitatie en hygiëne) specialist van het Rode Kruis naar Sint Maarten (Kamerbrief)
 • 24 april 2020: Extra humanitaire maatregelen (Kamerbrief en Kamerbrief)
 • 22 april 2020: 4e chartervlucht naar Sint Maarten 
 • 20 april 2020: 3e chartervlucht naar Sint Maarten
 • 18 april 2020: 2e chartervlucht naar Sint Maarten
 • 16 april 2020: 1e chartervlucht naar Sint Maarten, met o.a. resterende beademers, persoonlijke beschermingsmiddelen, IC medicatie, corona-testen, desinfectantia, en Hospitainer containers
 • 16 april 2020: Overheidssteun ook voor animeerdames (Nieuwsbericht bij Rijksdienst Caribisch Nederland)
 • 16 april 2020: Financiële ondersteuning Caribische landen (Kamerbrief)
 • 15 april 2020: Maatregelen onderwijs, cultuur, media en wetenschap (Kamerbrief)
 • 13 april 2020: Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman op weg naar Caribisch gebied voor ondersteuning  (Nieuwsbericht en Kamerbrief)
 • 10 april 2020: Beademingsapparaten, medicijnen en beschermingsmateriaal voor intensieve zorg coronapatienten naar Aruba (12 beademingsapparaten), Bonaire (6 beademingsapparaten) en Curaçao (12 beademingsapparaten) (Nieuwsbericht en Kamerbrief)
 • 8 april 2020: Marechaussee ondersteunt van politietaken op alle eilanden 
 • 8 april 2020: Marechaussee intensiveert  militaire politiezorg op Aruba, Sint Maarten en Curaçao 
 • 8 april 2020: Ondersteuning  lokale autoriteiten bij handhaven openbare orde op alle eilanden
 • 8 april 2020: Door Nederland ingehuurd medisch personeel aan het werk op Sint Maarten (Kamerbrief)
 • 7 april 2020: Militaren ondersteunen kustwacht bij bewaking maritieme grenzen
 • 7 april 2020: Tijdelijke crisismanager aangesteld ter ondersteuning/aflossing van de manager crisisbeheersing op Sint Eustatius (Kamerbrief)
 • 7 april 2020: Gezamenlijke maatregelen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de Caribische delen van het Koninkrijk (Kamerbrief)
 • 5 april 2020: Ondersteuning  lokale autoriteiten bij handhaven openbare orde op Sint Maarten en Curaçao
 • 5 april 2020: Transport medische hulpgoederen voor Curaçao 
 • 5 april 2020: Medische apparatuur, medicijnen, beschermingsmateriaal en hospitainer (met 12 intensivecareplekken) voor Sint Maarten (Nieuwsbericht en Kamerbrief)
 • 3 april 2020: Medische militairen ondersteunen het corona-testteam op Curaçao  
 • 3 april 2020: Ondersteuning  lokale autoriteiten bij handhaven openbare orde op Sint Maarten
 • 3 april 2020 tot en met 5 mei: Defensie ondersteunt voedselbank op Aruba

Maart 2020

 • 30 maart 2020 tot en met 14 april 2020: Militairen ondersteunen opbouw noodaccommodatie op Sint Maarten
 • 30 maart 2020: Eerste Outbreak Management Team (OMT) advies (advies, zie bijlage bij Kamerbrief)
 • 25 maart 2020: Noodpakket banen en economie Caribisch Nederland (Kamerbrief en Nieuwsbericht)
 • 22 maart 2020: Verlenging huidige bijstand voor Sint Maarten: 15 fte Nationale Politie tot 1 augustus 2020 (Kamerbrief)

Inzet Defensie in de strijd tegen COVID-19

Inzet Ministerie van VWS in de strijd tegen COVID-19

Persconferenties

Nieuwsberichten over de maatregelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Bekijk het overzicht van nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl over de maatregelen.

Kamerstukken over de maatregelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Bekijk het overzicht van Kamerstukken op Rijksoverheid.nl over de maatregelen.