Kamerbrief uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering

Minister Kamp (EZ) stuurt brief aan de Tweede Kamer over uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over het systeem CE markering. Dit systeem bestaat uit een stelsel van Europese regelgeving met eisen aan producten, onder andere over milieu, veiligheid en gezondheid.