Evaluatie functioneren aangewezen instanties Metrologiewet

Op basis van de Metrologiewet aangewezen instanties stellen vast of een meetinstrument voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Voor dit rapport is onderzocht of deze instanties dit doeltreffend en doelmatig doen.