CETA: handelsverdrag tussen Europese Unie en Canada

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

CETA is een verdrag over handel tussen de landen van de Europese Unie (EU) en Canada. Nederland is als lid van de EU betrokken bij dit verdrag. CETA zorgt voor groei van welvaart en werkgelegenheid. Op 30 oktober hebben Canada en de EU, namens de lidstaten, het verdrag ondertekend. De Tweede en Eerste Kamer moeten het verdrag nog goedkeuren om het volledig in werking te laten treden.

 

Vraag en antwoord

De Rijksoverheid. Voor Nederland