Gevolgen CETA

CETA is een handelsverdrag tussen Canada, de Europese Unie (EU) en de EU-landen. Nederland is partij bij dit verdrag. CETA zorgt voor meer handel en meer banen. Bepaalde producten worden goedkoper en consumenten kunnen uit meer producten kiezen.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst.

Meer handel met Canada

Door CETA doen Nederlandse bedrijven meer zaken met Canadese bedrijven. In 2017 gingen delen van CETA voorlopig in. Nederlandse bedrijven verkochten in het jaar erna voor € 3,4 miljard aan goederen aan Canada. Dat is een stijging van 12%. Ze verkochten voor € 2,3 miljard aan diensten. Dat is een stijging van 23%. De Rijksoverheid verwacht dat de export naar Canada nog verder zal stijgen.

Nederland is de toegangspoort tot Europa en verdient aan de overslag van goederen. Zo profiteert de haven van Rotterdam ook van extra handel tussen Canada en bijvoorbeeld Duitsland. Door CETA komen er meer goederen door de haven van Rotterdam in Europa aan land. Sinds 2017 is een groot deel van CETA in werking. In het jaar daarop groeide de overslag van Canadese goederen in de haven van Rotterdam met 38%.

Verwachte voordelen CETA voor Nederland

Meer export naar Canada

CETA zorgt voor de afschaffing van 98% van de Canadese importtarieven op Europese producten. Nederlandse producenten van bijvoorbeeld elektronische apparaten, sierbloemen, racefietsen, kaas, pasta en koekjes kunnen hierdoor goedkoper exporteren naar Canada. Dat zorgt voor nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. En kan zorgen voor meer banen in Nederland.

Lagere prijzen

De EU schaft de meeste importtarieven op Canadese producten af. Canadese bedrijven kunnen hierdoor goedkoper exporteren naar de EU. Producten uit Canada, zoals zalm, schaaldieren, schelpdieren en machines, kunnen daardoor goedkoper worden in Nederland.

Afschaffing overbodige dubbele testen

CETA maakt het mogelijk dat de EU en Canada afspreken dat zij elkaars beoordelaars erkennen. Hierdoor kunnen overbodige dubbele testen worden afgeschaft.

Fabrikanten die producten zoals machines en elektronica willen exporteren naar Canada moeten nu nog vaak een aparte test door een Canadese beoordelaar laten doen. Terwijl het product al is goedgekeurd voor de Europese markt. Dit zorgt voor extra kosten en administratieve lasten. Met name voor het midden- en kleinbedrijf kunnen deze kosten te hoog zijn en zien zij mogelijk af van export.

Handel in diensten eenvoudiger

Door CETA kunnen Nederlandse dienstverleners makkelijker hun diensten aanbieden in Canada. Canada opent de markt voor bijvoorbeeld Nederlandse architecten en ingenieurs. En Nederlandse dienstverleners krijgen in Canada dezelfde behandeling als Canadese dienstverleners.

Ook wordt het mogelijk om met een Nederlands diploma in Canada te solliciteren en om tijdelijk in Canada te verblijven. Zo kan een Nederlandse monteur door CETA makkelijker naar Canada om machines van een Nederlandse fabrikant te repareren.   

Meer wederzijdse investeringen

CETA neemt belemmeringen om te investeren weg. Bijvoorbeeld als een Nederlands bedrijf (aandelen in) een Canadees bedrijf koopt of een nieuwe fabriek in Canada wil openen. CETA zorgt ook voor betere bescherming van investeringen. Daarom zal het verdrag bedrijven en particulieren helpen om meer te investeren in elkaars land. Hiervan profiteren Nederlandse bedrijven en werknemers. Zo zorgen Canadese investeringen in Nederland voor werkgelegenheid.

Aanbestedingen Canadese overheid: kansen Nederlandse bedrijven

CETA maakt het mogelijk dat ook Europese bedrijven opdrachten van de Canadese overheid kunnen krijgen. Een Nederlands bouwbedrijf kan bijvoorbeeld meedoen aan de aanbesteding voor de aanleg van een vliegveld in Canada. Of een Nederlands bedrijf kan kantoorartikelen leveren aan een Canadese gemeente.

Milieuafspraken en rechten voor werknemers

Het handelsakkoord mag geen nadelen opleveren voor de rechten van werknemers of milieuafspraken. Canada en de EU spreken in CETA daarom juist af om in onderhandelingen met andere landen te pleiten voor de bescherming van het milieu en de rechten van werknemers.

Mogelijke nadelen CETA: Concurrentie door Canadese bedrijven

CETA kan leiden tot meer concurrentie in bedrijfstakken waarin Canada goedkoper kan produceren dan Nederland. Bijvoorbeeld bij bedrijven die varkensvlees produceren. Daardoor kunnen er misschien banen verdwijnen bij Nederlandse varkensvleesbedrijven. Voor de varkensvleessector is daarom een quotum ingesteld. Canadese bedrijven mogen nog maar een beperkt aantal kilo’s varkensvlees naar de EU exporteren. Namelijk 0,4% van het varkensvlees dat in Europa gegeten wordt. Als Nederlands varkensboeren toch werkloos dreigen te worden, kunnen zij op andere manieren hulp krijgen van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld door de herscholing van werknemers.