Beantwoording Kamervragen over lagere dierenwelzijnsstandaarden Canada

Minister Kaag beantwoordt vragen over de lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada. De vragen komen voort uit een rondetafelgesprek over het EU-Canada-vrijhandelsverdrag CETA.

Beantwoording Kamervragen over lagere dierenwelzijnsstandaarden Canada (PDF | 5 pagina's | 242 kB)