Kamerbrief over nazending vertaling antwoordbrief Europees Commissaris Dombrovskis

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de vertaling van de antwoorden van Europees Commissaris Dombrovskis van 11 juni 2022. Een eensluidende brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.