Groen licht voor CETA

EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de ondertekening van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada het Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Dat maakte voorzitter Slowakije gisteravond bekend. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zegt blij te zijn dat er nu unanieme steun is voor CETA: ‘Dit verdrag is goed voor onze werknemers, consumenten en MKB'ers: prijzen gaan omlaag, bedrijven krijgen nieuwe en betere toegang tot een markt van 35 miljoen mensen en consumenten hebben meer te kiezen. En CETA brengt niet alleen economisch voordeel: we gaan met Canada samenwerken op belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, arbeidsrechten en dierenwelzijn. CETA staat hiermee voor duurzame handel en een betere verdeling van de winsten van economische groei.'

Naast de verdragstekst van CETA hebben de lidstaten ook overeenstemming bereikt over de CETA-verklaring, waarin een aantal afspraken in CETA nader worden uitgelegd. Ploumen: ‘In de verklaring hebben we de afspraken over een aantal punten waar we zorgen over hadden nog eens ondubbelzinnig bevestigd. Zo is voor iedereen zwart op wit te lezen dat staten hun beleidsvrijheid behouden en op ieder moment zelf mogen bepalen welke diensten in publieke handen moeten zijn. Denk aan watervoorziening of het openbaar vervoer. Ook hebben we afgesproken om snel te kijken naar hoe we de hoofdstukken over duurzaamheid en arbeidsrechten meer tanden kunnen geven: als deze bepalingen worden geschonden, moeten organisaties en belanghebbenden verhaal kunnen halen.’    

Nu alle EU-lidstaten akkoord zijn met CETA, kan de officiële handtekening worden gezet. Het Slowaaks voorzitterschap zal dit aanstaande zondag namens de Unie doen. Daarna zal het verdrag worden voorgelegd aan het Europese Parlement en kan het – na diens goedkeuring – voorlopig worden toegepast. Besloten is dat onder andere de bepalingen over investeringsbescherming en het nieuwe geschillenbeslechtingsmechanisme voor investeringsbescherming (Investment Court System - ICS) niet voorlopig worden toegepast, net als een aantal bepalingen die onder de exclusieve bevoegdheid van lidstaten vallen. Naast het Europese Parlement zullen ook nationale parlementen zich over CETA buigen. Ploumen: ‘CETA gaat verder dan alleen tariefbeperkingen en zegt iets over welke waarden wij belangrijk vinden en hoe wij met andere landen willen handel drijven. Daarom is het belangrijk dat er een goed publiek debat over wordt gevoerd.’

Volgens een onderzoek van de Europese Commissie zal door CETA de export naar Canada kunnen toenemen met ruim €17 miljard, wat tienduizenden banen kan opleveren in de EU en Nederland. De winsten zijn van bijzonder belang voor Nederlandse MKB’ers. Zo kunnen onder CETA afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld wederzijdse erkenning van standaarden, waardoor ondernemers hun producten niet meer dubbel hoeven te laten testen of gebruik maken van twee verschillende etiketten. Dit soort kosten zijn vooral voor MKB bedrijven een belemmering, die minder middelen en mankracht hebben dan grote bedrijven. Ook bijvoorbeeld de toegang tot de Canadese aanbestedingsmarkt, geschat op ruim 30 miljard Canadese dollar, is zeer voordelig voor Nederlandse bedrijven. Naast de bedrijven die direct gaan profiteren zullen indirect ook toeleveranciers hiervan profijt hebben.